Formularz informacyjny Drucken Sie das Formular aus INDEXKATALOGLINKI EnglishDeutsch
 • 1. Wpisz wszystkie dane w odpowiednie pola. (Maszynopis lub pismo drukowane)
 • 2. Wydrukuj Drukuj formularz formularz.
 • 3. Załącz wybrane najlepsze zdjecia prac (do A4) z tytulami lub numerami na odwrocie.
 • 4. Załącz własne zdjecie, lub zdjecie galerii-firmy.
 • 5. Wyślij na podany poniżej adres - Art Navigator A-3550 Langenlois, Promenadensiedlung 16, Austria

  Dane osobiste
   

 • Imię, nazwisko:
  Kraj, kod pocztowy, miasto
  Adres:
  Numer telefonu:
  Numer faxu:
  E-mail:
  URL:
  Dołącz do tego formularza życiorys, założenia ideowe, info o wystawach etc.
  w jązyku rodzimym i dodatkowo w angielskim. Tekst prosimy przesyłać w formacie
  tekstowym na dyskiecie lub maszynopis A4.
  Dzieło 1
  Tytuł dzieła:
  Technika:
  Wielkość:
  Data powstania:
  Cena w dolarach (US $):
  (wraz z 10% prowizją dla Art Navigator)
  Dzieło 2
  Tytuł dzieła:
  Technika:
  Wielkość:
  Data powstania:
  Cena w dolarach (US $):
  (wraz z 10% prowizją dla Art Navigator)
  Dzieło 3
  Tytuł dzieła:
  Technika:
  Wielkość:
  Data powstania:
  Cena w dolarach (US $):
  (wraz z 10% prowizją dla Art Navigator)
  Dzieło 4
  Tytuł dzieła:
  Technika:
  Wielkość:
  Data powstania:
  Cena w dolarach (US $):
  (wraz z 10% prowizją dla Art Navigator) 
  Dzieło 5
  Tytuł dzieła:
  Technika:
  Wielkość:
  Data powstania:
  Cena w dolarach (US $):
  (wraz z 10% prowizją dla Art Navigator)
  Dzieło 6
  Tytuł dzieła:
  Technika:
  Wielkość:
  Data powstania:
  Cena w dolarach (US $):
  (wraz z 10% prowizją dla Art Navigator)
  Miejscowość i data:
  Podpis
   © Art Navigator