Portret kobiety (10.4k) Teodor Axentowicz (1859-1938)
Title (Tytuł): Portret kobiety
Medium (Technika): olej, plótno
Size (Format): 63,5 x 49,5 cm

WORKS art (0,6k) DZIEŁA

© 1998-2001 Internet Navigator System