Wszystko na sprzedaż 12.5k

"Wszystko na sprzedaż"
1968


Biografia

Fotografie

1968poprzedninastepny1969

"Moje dzieci moja miłość"
wystawa fotografii


ART NAVIGATORSZTUKA POLSKAFILM POLSKI
© Beata Tyszkiewicz & Art Navigator