Alles auf Pique Dame 8.6k

"Alles auf Pique Dame"
1986


Biografia

Fotografie

1985poprzedninastepny1987

"Moje dzieci moja miłość"
wystawa fotografii


ART NAVIGATORSZTUKA POLSKAFILM POLSKI
© Beata Tyszkiewicz & Art Navigator