I w zamku odnajdę szczęście 15.5k

"I w zamku odnajdę szczęście"
1993


Biografia

Fotografie

1993poprzedninastepny1996

"Moje dzieci moja miłość"
wystawa fotografii


ART NAVIGATORSZTUKA POLSKAFILM POLSKI
© Beata Tyszkiewicz & Art Navigator