Kopecki (2.k)
 Jan Maciej Kopecki Dzieła  Wystawy English

   Jan Maciej Kopecki Urodzony w 1945 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom w 1973 roku. Mieszka w Warszawie.

   Nie rezygnując z innych rodzajów wypowiedzi artystycznej w głownym nurcie swej twórczości artysta pozostał wierny grafice - i to grafice w jej najczystszej formie.

   Doszedł do perfekcji w jednej z najtrudniejszych technik: w miedziorycie i stalorycie. O probierzu warsztatowych możliwości świadczy fakt angażu Macieja Kopeckiego do Polskiej Wytworni Papierow Wartościowych w Warszawie. Pracując w PWPW nie rezygnuje z drogi artystycznej. Powstały świetne w kompozycji pełne uroku exlibrisy - nawiązujace do najlepszych polskich tradycji, wykonane z dużą precyzją. Stanowią kontynuację takich mistrzów rylca jak Poltawski, czy Ostoja - Chrostowski.

   Tę niesłychana koncentrację, niezwykłą pewność ręki - a zarazem lekkość i elegancję formy znajdujemy w pracach artysty poświeconych tematyce końskiej. Nic też dziwnego, że prof. Jan Grabowski, autorytet w sprawach koniarskich - autor ksiażki "Hipologia dla wszystkich" właśnie jego wybrał jako jednego ze wspołtwórców swego dzieła.

   Artysta jest rownież autorem rycin towarzyszących hasłom o tematyce hipologicznej w najnowszej encyklopedii Państwowego Wydawnictwa Naukowego.

   To wszystko nie wyczerpuje całej gamy twórczych możliwosci Macieja Kopeckiego. Uprawia także malarstwo sztalugowe.
...W sumie mamy do czynienia z rzadkim zjawiskiem. Człowiek żyjący w ostatniej ćwierci dwudziestego wieku wypowiada się w sztuce wymagającej niebywałego rygoru i (co tu ukrywać) sporych umiejętności...
...Klasyczne techniki i prawdziwa głęboka sztuka mają większe szanse na przetrwanie niż powierzchowne mody nie poparte rzetelnym przygotowaniem zawodowym. W morzu tandety, czy choćby łatwizny, z którą się dziś spotykamy, jakże przyjemnie popatrzeć na sztukę której wykonania nie da sie zakłamać kleksem..

Andrzej Grzybowski

DZIEŁA * GRAFIKA POLSKA

INDEX  KATALOG  POLSKA  BIZNES  LINKI  OGŁOSZENIA

© 1998-2001 Internet Navigator System