Mother (19.5k) ARTIST (Artysta): Henryk Burzec

TITLE (Tytu³): Mother (Matka)
MEDIUM (Technika): wood (drewno)
SIZE (Format): 160 cm

CLICK HERE TO ORDER ZAMÓWIENIE

WORKSworks (0,6k)DZIE£A

© 2000 Janusz Pol-Strzalkowski,
Internet Navigator System