The Spacewoman (31.8k) ARTIST (Artysta): Henryk Burzec

TITLE (Tytuł): The Spacewoman (Kosmonautka)
MEDIUM (Technika): reinforced concrete (żelazobeton)
SIZE (Format): 250 cm

CLICK HERE TO ORDER ZAMÓWIENIE

WORKSworks (0,6k)DZIEŁA

© 2000 Janusz Pol-Strzalkowski,
Internet Navigator System