ZPAP (2.8k)
 The Union of Polish Artists DIRECTORY  POLAND  ORGANISATIONS  BUSINESS Polski

Address: Marszalkowska 34/50
Pl-00-554 Warsaw
Phone: +48(0)22 621 01 37, +48(0)22 621 13 65
Fax: +48(0)22 621 13 65

Prezydium Zarzadu Glownego - E-mail
Prezes ZPAP - R.Strent - E-mail
Agencja Prawa Autorskiego - Z.Michalowski - E-mail
Glowna Komisja Rewizyjna - C.Fiolek - E-mail
Redakcja - E-mail
Biuro ZPAP - Dyrektor Generalny A.Gajewski - E-mail
Wiceprezes ds Gospodarczych - E-mail
Wiceprezes ds Artystycznych i Statutowych - E-mail
Skarbnik - E-mail
Sekretarz - E-mail

POLISH ART ORGANISATIONS * POLISH ART

© 1998-2001 Internet Navigator System