Waclaw Gibaszek (1.9k)
 Wacław Gibaszek Dzieła  Wystawy English

Wacław Gibaszek urodzony 15 stycznia 1953 r. w Wygiełzie woj. Krakowskie. Od 1955 r. Do 1970 r. przebywałem w państwowych domach dziecka. W 1970 r. zdałem egzamin maturalny w Technikum Ekonomicznym w Gnieźnie. Pracowałem jako telefonista, robotnik magazynowy, stolarz, placowy na budowie, technik-urzędnik na budowie, zaopatrzeniowiec, odkażacz telefonów, dekorator i księgarz.

   W 1978 r. rozpoczałem studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 r. miałem pierwszą wystawę w Klubie Kultury Przedsiębiorstwa Usług Socjalnych Budownictwa. W tym samym roku otrzymałem drugą nagrodę dla malarzy nieprofesjonalnych. W 1975 r. dostałem pierwszą nagrodę w konkursie malarstwa nieprofesjonalnego, organizowanym przez Wydział Kultury Warszawa-Wola oraz drugą nagrodę za plakat o tematyce antyalkoholowej. W 1976 r. miałem wystawę moich prac w Gdańsku i Budapeszcie.

   Malarstwo Gibaszka to tylko na pozór jakby niezrównoważona technika (nieraz drobiazgowa pedanteria, ale cześciej - niecierpliwe niedomalowanie rzeczy do końca), uproszczone formy i kontury, przypominajace nierzadko śmiałe rysunki dzieci. Tworczość tego artysty, choć niezwykle efektowna i na pierwszy rzut oka raczej pogodna, w istocie jest bardziej wieloznaczna. Radość malowania i mocno ambiwalentny stosunek do świata tworzy niespokojną mieszankę. Jego kobiety, dzieci, obrazy macierzynstwa, tajemnicze ogrody, motywy religijne (czy nawet i te prawie-abstrakcje) mają w swoim klimacie coś z Wojtkiewicza, Muncha, Andersena... na przyklad. Wielobarwne bajki dla doroslych, z czerni niekiedy bardzo ukrytą. I mnostwo poezji bez konceptualnych podpórek, bez kokietowania, zarówno wymagajacych krytyków, jak i najzwyklejszych widzów. Ten oryginalny twórca, tak odporny na jakiekolwiek mody malarskie, zasługuje na wyjątkową uwagę.

Jacek BukowskiDZIEŁA  MALARSTWO POLSKIE

INDEX  KATALOG  POLSKA  BIZNES  LINKI  OGŁOSZENIA

© 1998-2001 Internet Navigator System