New life (25.4k) ARTIST (Artysta): Henryk Burzec

TITLE (Tytuł): New life (Nowe życie)
MEDIUM (Technika): wood (drewno)
SIZE (Format): 120 cm

CLICK HERE TO ORDER ZAMÓWIENIE

WORKSworks (0,6k)DZIEŁA

© 2000 Janusz Pol-Strzalkowski,
Internet Navigator System