Leon Gruzd (2.3k)
 Leon Gruzd Dzieła English

Urodził się w 1944 roku na Litwie. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków od 1978 roku. Jest członkiem i założycielem Zrzeszenia Artystycznego "ZA" w Rawce.

   Leon Gruzd rozpoczął poszukiwania twórcze od obserwacji przyrody. W niej odnajdywał przyszłe pierwowzory swych rzeźb. Ten ideał wzbogacal poszukiwaniami własnej drogi, przez kontakty z innymi twórcami w kraju i za granicą. Poparte lekturą i codzienną pracą zaowocowały one rzeźbami dojrzałymi w formie i wysublimowanymi w treści.

   W tym miejscu można by przytoczyć słowa Paula Cezanne'a: "W naturze należy starać się odnaleść formy kuli, stożka i walca", dla osiągniecia najlepszej kompozycji. Leon Gruzd, choć czasami w sposób świadomy łamie tę zasadę, to jednak w całej swej dotychczasowej drodze twórczej dostrzega potrzebę jej pogłębiania.

   Modelunek jego rzeźb - często owalne, wygładzone formy o dużej dynamice i nadrealności, przechodza w istoty i rzeczy abstrakcyjne. Przypominaja one nieco dawne dzieła Hansa Arpa, Henry Moore'a czy rumuńskiego twórcy Constantina Brancusi. Rzeźby Gruzda noszą w sobie zarówno ślady ludzkiej witalności, jak też nieskończonego w formie i rysunku świata przyrody. Można doszukiwać się w nich osobistych asocjacji z pogranicza najnowszych kierunków sztuki formizmu i figuratywizmu. Artysta ten nie daje się jednakże uwieść modnym kierunkom w sztuce, które bardzo często ją uprzedmiotowiają lub popadają w poznawczą abstrakcję.

   Rzeźby Leona Gruzda są przyjazne człowiekowi, posiadają walor dekoracyjny, przyciągają kształtem i barwą, wrażeniowo są mu bliskie i nie wprowadzają dysonansu między nim a przyrodą. W dzisiejszym świecie, rozpędzonym do granic światła, takie walory sztuki jak harmonia, czy wręcz dosłowny kontakt z widzem, przydają tym relacjom głęboko ludzki walor.

Spod tej materii
Jak spod cienia
Martwe ożywa, glinę z oczu ściera.
Co w niej zaklęte
Formą się przemienia
Byś z nią rozmawiał
I dla niej sie spierał

Stanisław Choiński

DZIEŁA * RZEŹBA POLSKA

INDEX  KATALOG  POLSKA  BIZNES  LINKI  OGŁOSZENIA

© 1998-2001 Internet Navigator System