Antoni Matejkowski (3.1k)
 Antoni Matejkowski Dzieła English

Urodził się w 1957 roku. W latach 1972-77 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 1980-85 studiował na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Gustawa Zemły w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się rzeźbą, i malarstwem.

Obecnie realizuje następujące projekty:

Wystawy

DZIEŁA * RZEŹBA POLSKA

INDEX  KATALOG  POLSKA  BIZNES  LINKI  OGŁOSZENIA

© 1998-2001 Internet Navigator System