Art Navigator - Wymiana linków INDEX  KATALOG  LINKS  OFERTA EnglishDeutsch

Skopiuj kod HTML z żółtej tabelki obok i wklej na swojej stronie. Następnie wyślij nam e-mail z adresem strony, gdzie znajduje się link do Art Navigatora i opisem swojej strony lub wypełnij poniżej zamieszczony formularz. Możesz także dołączyć logo, lecz nie większe niż 200x60 pikseli i 7kB.

 

Art Navigator (1 k)
<a href="http://art-navigator.com/polska/"><img src="http://art-navigator.com/ban/artnavlink.gif" border="0" width="186" height="41" alt="art-navigator.com/polska/"></a> Art Navigator - miedzynarodowy rynek sztuki; biznes, artysci i wydarzenia.
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/
pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="120" height="51"> <param name=movie value="http://www.art-navigator.com/ban/artnavigator.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="http://www.art-navigator.com/ban/artnavigator.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/
download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="51"></embed></object>&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.art-navigator.com">Art Navigator</a> - miedzynarodowy rynek sztuki; biznes, artysci i wydarzenia.
Kategoria:
Nazwisko:
E-mail:
URL:
Opis:
 
    

© 1998-2001 Art Navigator